28-05-2020- Przedszkolne przyjaźnie

Marcel Marcel1 Marcel2 marcel3 marcel4 marcel5
olaw olaw1 olaw2 natalka natalka1 natalka2
natalka3 natalka4 natalka5 dominik dominik1 dominik2
dominik3 dominik4 bartosz1 bartosz2 bartosz3 piotruś
piotruś1 piotruś2 piotruś3 bartosz4 dawid dawid1
dawid2 karolB miłosz miłosz1 miłosz2 milosz3
miłosz4 dominik5 dominik6 dominik7 dominik8 miłosz5
miłosz6 miłosz7 madzia piotruś4 Piotruś5 Piotruś6
madzia1 madzia2 madzia3 laura laura1 laura2
laura3 miłosz8 miłosz9 miłosz10 olab olab1
olab2 olab3 dawid3 dawid4 dawid5 dawid6
hania hania1 hania2 hania3 hania4 hania5
hania6 hania7 ola ola1 ola2 ola3
maks maks1 dawid7 dominik9 dominik10 haniag
haniag1 haniag2 haniag3 haniag4 haniag5 haniag6
Projekt bez tytułu